قبلی 1 2 3 4 بعدی

برگزاری دهمین دوره "تهیه و دستورالعمل جوش تاییدیه دستورالعمل و گواهینامه جوشکار"

دهمین  دوره " تهیه و دستورالعمل جوش تاییدیه دستورالعمل و گواهینامه جوشکار "  26 لغایت 29 تیرماه  ماه 1395 در محل موسسه گسترش علم و فن جوش برگزار گردید.

 

مشاهده اطلاعات بیشتر

برگزاری دهمین دوره "تهیه و دستورالعمل جوش تاییدیه دستورالعمل و گواهینامه جوشکار"

دهمین  دوره " تهیه و دستورالعمل جوش تاییدیه دستورالعمل و گواهینامه جوشکار "  26 لغایت 29 تیر  ماه 1395 در محل موسسه گسترش علم و فن جوش برگزار گردید.

 

مشاهده اطلاعات بیشتر

برگزاری دهمین دوره " تفسیر فیلم های رادیوگرافی سطح 1و2 "

دهمین دوره " تفسیر فیلم های رادیوگرافی سطح 1و2"  از 3 لغایت 7 مرداد ماه 1395 در محل موسسه گسترش علم و فن جوش  برگزار گردید.

 

 

مشاهده اطلاعات بیشتر

حضور موسسه گسترش علم و فن جوش بعنوان برگزار کننده کارگاه های آموزشی جانبی شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب ایران در تاریخ 1 و 2 دی ماه در دانشگاه یزد برگزار می گردد که موسسه گسترش علم و فن جوش برگزاری دو کارگاه آموزشی جانبی کنفرانس را بر عهده دارد.

مشاهده اطلاعات بیشتر

برگزاری پنجمین دوره "اصول جوشکاری خطوط لوله بر اساس API1104 " در شرکت پایانه های نفتی خارک

پنجمین دوره آموزشی "اصول جوشکاری خطوط لوله بر اساس API1104 " در شرکت پایانه های نفتی خارک در تاریخ 21 و 22 آذر 94 برگزار گردید.

 

 

مشاهده اطلاعات بیشتر

برگزاری دومین دوره " انتخاب مواد در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی" در مناطق نفت خیز جنوب

دومین دوره " انتخاب مواد در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی " 23 لغایت 27  خرداد ماه 1394 در مناطق نفت خیز جنوب  برگزار گردید.

 

 

مشاهده اطلاعات بیشتر

برگزاری سومین دوره " متالوژی عمومی" در مناطق نفت خیز جنوب

سومین دوره " متالوژی عمومی " 16 لغایت 20  خرداد ماه 1394 در مناطق نفت خیز جنوب  برگزار گردید.

 

 

مشاهده اطلاعات بیشتر

برگزاری چهاردهمین  دوره " بازرسی جوش سطح 1و2 cwi"

چهاردهمین دوره " بازرسی جوش سطح 1و2  cwi"  از 16 لغایت 21  خرداد ماه 1394 در محل موسسه گسترش علم و فن جوش  برگزار گردید.

 

 

مشاهده اطلاعات بیشتر

برگزاری سومین دوره " انتخاب مواد فلزی برای تجهیزات ثابت " در پتروشیمی اروند ماهشهر

دومین دوره " انتخاب مواد فلزی برای تجهیزات ثابت "  4 لغایت 7 خرداد ماه 1394 در شرکت پتروشیمی اروند ماهشهر  برگزار گردید.

 

 

مشاهده اطلاعات بیشتر

برگزاری دومین دوره " روش های شناسایی ساخت و کنترل کیفیت قطعات فلزی " در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

دومین دوره " روش های شناسایی ساخت و کنترل کیفیت قطعات فلزی  "  27 لغایت 30 اردیبهشت ماه 1394 در مرکز آموزش های فنی و تخصصی مناطق نفتخیز جنوب برگزار گردید.

 

 

مشاهده اطلاعات بیشتر

قبلی 1 2 3 4 بعدی