بازنگری استاندارد آموزشی شغل بازرسی فنی جوش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور توسط موسسه گسترش علم و فن جوش

موسسه گسترش علم و فن جوش با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان، استاندارد آموزش شغل "بازرسی فنی جوش"  را بازنگری کرده و به تصویب سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور رساند.

مشاهده اطلاعات بیشتر

انتخاب موسسه گسترش علم و فن جوش بعنوان متولی برگزاری کارگاه های آموزشی جانبی پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

در جلسه هماهنگی پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب ایران که با حضور نمایندگان انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران و مسئولین دانشگاه شهید چمران اهواز در محل دانشگاه برگزار گردید، موسسه گسترش علم و فن جوش به عنوان متولی برگزاری کارگاه های آموزشی جانبی کنفرانس تعیین گردید.

دریافت لیست و برنامه کارگاه ها


انتخاب آقای مهندس امیر حسینی کلورزی به عنوان دبیر اجرایی پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب

آقای مهندس امیر حسینی کلورزی مدیر آموزش موسسه گسترش علم و فن جوش  به عنوان دبیر اجرایی پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب انتخاب شدند.


عضویت آقای مهندس رضا کلانتریان و آقای مهندس امیر حسینی کلورزی در کمیته علمی و داوری مقالات پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب

آقای مهندس رضا کلانتریان مدیر عامل و آقای مهندس امیر حسینی کلورزی مدیر آموزش موسسه گسترش علم و فن جوش  به عنوان اعضاء اصلی کمیته علمی و همچنین اعضاء هیات داوری مقالات پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب انتخاب شدند.


عضویت آقای مهندس رضا کلانتریان و آقای مهندس امیر حسینی کلورزی در کمیته داوران سمپوزیوم فولاد 91

آقایان مهندس امیر حسینی کلورزی، مدیر آموزش، و مهندس رضا کلانتریان،مدیر عامل موسسه گسترش علم و فن جوش، به عنوان عضو کمیته داوران و همچنین عضو هیات ریسه جلسات ارائه مقالات سمپوزیوم فولاد 91 انتخاب شدند.