بازنگرس استاندارد آموزشی بازرسی فنی جوش سازمان فنی و حرفه ای توسط موسسه گسترش علم و فن جوش

بازنگری استاندارد آموزشی شغل بازرسی فنی جوش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور توسط موسسه گسترش علم و فن جوش

موسسه گسترش علم و فن جوش با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان، استاندارد آموزش شغل "بازرسی فنی جوش"  را بازنگری کرده و به تصویب سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور رساند.

در این بازنگری سعی شده با در نظر گرفتن شرایط موجود صنعت کشور و امکانات آموزشی موجود تا حد امکان الزامات آموزشی با استانداردهای بین المللی و ملی مطرح در این زمینه مانند:

AWS-B1.5: Specification For The Qualification of Welding Inspectors

IIW Guideline: INTERNATIONAL WELDING INSPECTION PERSONNEL

IWNT S2-1 :  "تاييد صلاحيت و گواهي كردن بازرسان جوش"

تطبیق داده شود به گونه ای که افراد با گذراندن این دوره، اطلاعات لازم را برای شرکت در آزمون CWI کسب کرده باشند.

این استاندارد با کد ملی شناسایی آموزش شغل 1 - 001 - 11 - 3117 در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به ثبت رسیده و از سایت این سازمان قابل دریافت میباشد.

 

دریافت استاندارد از سایت سازمان فنی و حرفه ای