حضور موسسه در ششمین نمایشگاه صنعت نفت خوزستان

حضور موسسه در ششمین نمایشگاه صنعت نفت خوزستان

موسسه گسترش علم و فن جوش در راستای معرفی خدمات تخصصی خود و ایجاد ارتباط موثر با صنایع، در ششمین نمایشگاه صنعت نفت خوزستان حضور یافت.

این نمایشگاه از تاریخ 15 لغایت 18 آذرماه سال 1393 در محل نمایشگاه های دائمی استان خوزستان برگزار گردید.

مشاهده تصاویر