رضا کلانتریان

مدیر عامل

◄کارشناسی ارشد مهندسی مواد- جوشکاری از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

◄ مهندس و بازرس بین المللی جوش (IWE, IWI)از SLV-Duisburgآلمان

◄ مدرس تایید شده ANBانستیتو بین المللی جوش برای تدریس در دوره مهندسی بین المللی جوش (IWE)

◄ سرممیز ISO3834از موسسه بین المللی NIS-CERTکانادا

◄جوشکاری رویه سختی (Hardfacing)در CORODURآلمان

◄جوشکاری تعمیری قطعات از جنس فولاد و مس در  BK-SERVICESآلمان و ZAR-METALفرانسه

◄ تجهیزات پیشرفته جوشکاری در EWMآلمان

◄مدرس دانشگاه و مشاور صنایع در زمینه مهندسی جوش

◄ بیش از 15 سال تجربه تخصصی در زمینه مهندسی و بازرسی جوش

 


امیر   حسینی کلورزی

مدیر آموزش

◄کارشناسی ارشد مهندسی مواداز دانشگاه شیراز

◄ مهندس بین المللی جوش (IWE)از SLV-Duisburgآلمان

◄ مدرس تایید شده ANBانستیتو بین المللی جوش برای تدریس دوره بازرسی جوش AWS-QC1: CWI

◄ ممیز ISO3834از انستیتو بین المللی جوش (IIW)و سرممیز ISO3834از موسسه بین المللی NIS-CERTکانادا

◄ کارشناس رسمی استاندارد در زمینه آموزش، تدوین و نظارت بر اجرای استانداردها در حوزه جوشکاری

◄ مدرس تایید شده نظام مهندسی ساختمان و مرکز تجقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

◄ مشاور جوش و بازرسی در سازمانها و صنایع مختلف و مدیر پایگاه علمی مهندسی جوش

◄ مدرس دانشگاه و موسسات آموزش تخصصی

◄ بیش از 15 سال تجربه تخصصی در زمینه مهندسی و بازرسی جوش

 


محمدرضا سلطان محمدی

مدیر تکنولوژی جوش

◄کارشناسی ارشد مهندسی مواد- جوشکاری از دانشگاه تهران

◄ مدرس دوره مهندسي، بازرسي ومربيگري بين المللي جوش (IWE,IWIP,IWP)

◄ عضو هيئت ممتحنينANBانستیتو بین المللی جوش برای دوره هايIWE, IWIP

◄ عضو كميته هاي آموزش، مواد مصرفي جوش و جوشكاري فولادهاي كم آلياژي انستيتو بين المللي جوش (نماينده ايران)

◄ مدير گروه جوشكاري انستيتو مكانيك دانشگاه فني و حرفه اي

◄ عضو كميته برنامه ريزي تحصيلي رشته جوشكاري دانشگاه جامع علمي-كاربردي

◄ عضو كميته برنامه ريزي طرح جامع تحول آموزش دوره هاي فني و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش

◄ مشاور جوش و انتخاب مواد در صنايع هوافضا ، نفت و گاز

◄ بیش از14 سال تجربه تخصصی در زمینه مهندسی جوش و مواد

 


محسن مستاجران

مدیر بازرسی فنی

◄کارشناسی ارشد مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی اصفهان

◄کارشناس  Level III  در رشته رادیوگرافی از انجمن تست های غیرمخرب آمریکا

◄کارشناس  Level III  در رشته آلتراسونیک از انجمن تست های غیرمخرب آمریکا

◄ کارشناس رسمی دادگستری در رشته فلزات و سرامیک­ها

◄ کارشناس رسمی استاندارد در زمینه تدوین و نظارت بر اجرای استانداردها در حوزه جوشکاری و فلزات گرانبها

◄ مدرس دانشگاه در رشته­های جوشکاری و بازرسی فنی

◄ مولف کتابهای "خواص مکانیکی مواد" و "خواص فیزیکی مواد" انتشارات دانش­پژوهان

◄ مشاور جوش و بازرسی در سازمانها و صنایع مختلف

◄ بیش از 15 سال تجربه تخصصی در زمینه مهندسی و بازرسی جوش