قبلی 1 2 بعدی

امیر   حسینی کلورزی

◄کارشناسی ارشد مهندسی مواداز دانشگاه شیراز

◄ مهندس بین المللی جوش (IWE)از SLV-Duisburgآلمان

◄ مدرس تایید شده ANBانستیتو بین المللی جوش برای تدریس دوره بازرسی جوش AWS-QC1: CWI

◄ ممیز ISO3834از انستیتو بین المللی جوش (IIW)و سرممیز ISO3834از موسسه بین المللی NIS-CERTکانادا

◄ کارشناس رسمی استاندارد در زمینه آموزش، تدوین و نظارت بر اجرای استانداردها در حوزه جوشکاری

◄ مدرس تایید شده نظام مهندسی ساختمان و مرکز تجقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

◄ مشاور جوش و بازرسی در سازمانها و صنایع مختلف و مدیر پایگاه علمی مهندسی جوش

◄ مدرس دانشگاه و موسسات آموزش تخصصی

◄ بیش از 15 سال تجربه تخصصی در زمینه مهندسی و بازرسی جوش

 


محمدرضا سلطان محمدی

◄کارشناسی ارشد مهندسی مواد- جوشکاری از دانشگاه تهران

◄ مدرس دوره مهندسي، بازرسي ومربيگري بين المللي جوش (IWE,IWIP,IWP)

◄ عضو هيئت ممتحنينANBانستیتو بین المللی جوش برای دوره هايIWE, IWIP

◄ عضو كميته هاي آموزش، مواد مصرفي جوش و جوشكاري فولادهاي كم آلياژي انستيتو بين المللي جوش (نماينده ايران)

◄ مدير گروه جوشكاري انستيتو مكانيك دانشگاه فني و حرفه اي

◄ عضو كميته برنامه ريزي تحصيلي رشته جوشكاري دانشگاه جامع علمي-كاربردي

◄ عضو كميته برنامه ريزي طرح جامع تحول آموزش دوره هاي فني و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش

◄ مشاور جوش و انتخاب مواد در صنايع هوافضا ، نفت و گاز

◄ بیش از14 سال تجربه تخصصی در زمینه مهندسی جوش و مواد

 


رضا کلانتریان

◄کارشناسی ارشد مهندسی مواد- جوشکاری از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

◄ مهندس و بازرس بین المللی جوش (IWE, IWI)از SLV-Duisburgآلمان

◄ مدرس تایید شده ANBانستیتو بین المللی جوش برای تدریس در دوره مهندسی بین المللی جوش (IWE)

◄ سرممیز ISO3834از موسسه بین المللی NIS-CERTکانادا

◄جوشکاری رویه سختی (Hardfacing)در CORODURآلمان

◄جوشکاری تعمیری قطعات از جنس فولاد و مس در  BK-SERVICESآلمان و ZAR-METALفرانسه

◄ تجهیزات پیشرفته جوشکاری در EWMآلمان

◄مدرس دانشگاه و مشاور صنایع در زمینه مهندسی جوش

◄ بیش از 15 سال تجربه تخصصی در زمینه مهندسی و بازرسی جوش

 


محسن مستاجران

◄کارشناسی ارشد مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی اصفهان

◄کارشناس  Level III  در رشته رادیوگرافی از انجمن تست های غیرمخرب آمریکا

◄کارشناس  Level III  در رشته آلتراسونیک از انجمن تست های غیرمخرب آمریکا

◄ کارشناس رسمی دادگستری در رشته فلزات و سرامیک­ها

◄ کارشناس رسمی استاندارد در زمینه تدوین و نظارت بر اجرای استانداردها در حوزه جوشکاری و فلزات گرانبها

◄ مدرس دانشگاه در رشته­های جوشکاری و بازرسی فنی

◄ مولف کتابهای "خواص مکانیکی مواد" و "خواص فیزیکی مواد" انتشارات دانش­پژوهان

◄ مشاور جوش و بازرسی در سازمانها و صنایع مختلف

◄ بیش از 15 سال تجربه تخصصی در زمینه مهندسی و بازرسی جوش

 


منوچهر تقوی

◄مدرس دوره های تخصصی استاندارد ASMEو API

◄مولف کتاب "نکات کاربردی استانداردهای ASME, ASTM, AWS, API, IPS"

◄مولف کتاب دو جلدی "تهیه و تنظیم ، کنترل و بررسی WPS, PQR& WQTبر اساس ASME Sec. IX 2010"

◄مشاور جوش و بازرسی در سازمانها و صنایع مختلف

◄بیش از 29 سال تجربه تخصصی در زمینه بازرسی جوش و بازرسی فنی در ساخت و نصب تجهیزات پروژه ها

 


داریوش دانیالی

◄کارشناسی ارشد جوشکاریاز دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران

◄ مهندس بین المللی جوش (IWE)از SLV-Duisburgآلمان

◄ مشاور وزارت کار در زمینه بویلرها و تجهیزات تحت فشار

◄ کارشناس رسمی دادگستری در زمینه تجهیزات تحت فشار

◄ کارشناس رسمی استاندارد در زمینه تدوین و نظارت بر اجرای استانداردها در حوزه تجهیزات تحت فشار

بیش از 14 سال تجربه تخصصی در زمینه بازرسی جوش و تجهیزات تحت فشار

 


حسین فرقدانی

◄کارشناسی ارشد مهندسی موادگرایش جوشکاری از دانشگاه ماتی مسکو کشور روسیه

◄ مدرس دانشگاه و دوره های تخصصی مهندسی و بازرسی جوش

◄ مدرس تایید شده ANBانستیتو بین المللی جوش برای تدریس دوره مهندس بین المللی جوش (IWE)

◄ سرپرست کارگاه جوشکاری دانشگاه هوایی شهید ستاری

◄ سرپرست آزمایشگاه مواد و عملیات حرارتی دانشگاه هوایی شهید ستاری

◄ مشاور و بازرس جوش در سازمانها و صنایع مختلف

بیش از 12 سال تجربه تخصصی در زمینه مهندسی و بازرسی جوش

 


ابراهیم خیر

◄کارشناسی مهندسی بازرسی فنی از دانشگاه صنعت نفت

◄ مشاور معاون وزیر در معاونت برنامه ریزی و نظارت بر مخازن هیدروکربنی در زمینه مکانیزمهای تخریب

◄ مشاور مدیر کل اجرای سیاستهای اصل 44 و برنامه ریزی صنایع پایین دستی در زمینه مکانیزمهای تخریب

◄ رییس جلسه و سخنران کلیدی نوزدهمین کنگره جهانی خوردگی ICCدر سال 2014 در کره جنوبی

◄ سخنران کلیدی و مدعو ویژه پنجمین نشست جهانی مدیریت یکپارچگی خطوط لوله در سال 2015 در امارا ت متحده عربی

◄ دبیر علمی هیات تحریریه نشریه Inspector

◄ مولف کتاب " مرجع مکانیزمهای تخریب تجهیزات فرآیندی در صنایع نفت، گاز، پالایشی و پتروشیمی"

◄ مدرس دوره های تخصصی در دانشگاه و موسسات آموزشی

◄ مشاور و بازرس جوش در سازمانها و صنایع مختلف

◄ بیش از 8  سال تجربه تخصصی در زمینه مهندسی و بازرسی جوش

 


عبدالرحیم هویدایی

◄کارشناسی ارشد مهندسی مواداز دانشگاه شیراز

◄بازرس رنگ سطح 2 از شرکت گاز انگلستان

◄بازرس حین سرویس مخازن تحت فشار از موسسه TUVآلمان

◄بیش از 14 سال تجربه تخصصی در زمینه های مرتبط با خوردگي ، پوشش و حفاظت کاتدی

 مدرس دوره ها و سمینار های آموزشی در موسسات، سازمانها و شرکتهای مختلف

 


کامران خداپرستی

◄کارشناسی ارشدمهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد از دانشگاه شیراز

◄مدیر اسبق آزمایشگاه متالورژی و مواد پژوهشگاه نیرو و در حال حاضر کارشناس ارشد مواد در مهندسان مشاور مشانیر

◄مدرس دوره مهندسی بین المللی جوش (IWE) و مدرس مورد تایید سازمان نظام مهندسی استان تهران

◄دارای پروانه کارشناسی در زمینه آموزش و ترویج استاندارد در رشته تخصصی مکانیک و فلز شناسی از سازمان ملی استاندارد ایران

◄عضو کمیته ملی استاندارد ایزو در کارگروه تخصصی انتخاب مواد و عضو کمیته های تدوین استاندارد های ملی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

◄بیش از ده سال سابقه كار در شرکتهای مهندسی مشاور و مراکز پژوهشی

◄ مدرس دوره ها و سمینار های آموزشی در موسسات، سازمانها و شرکتهای مختلف

 


قبلی 1 2 بعدی