معضلی به نام مدیریت

نویسنده: رضا کلانتریان


چکیده مقاله انتخاب آلیاژ مناسب در رویه سختی ایمپلرفن های پروسس گندله سازی

نویسنده: رضا کلانتریان، حمید امیدوار

سمپوزیوم فولاد 1391


آشنایی با فرآیند ساچمه زنی

نویسنده: امیر حسینی کلورزی


آلاینده های تنفسی در جوشکاری و برشکاری فلزات

نویسنده: رضا کلانتریان، آذین قارون پور، فروغ پورمختاری

منتشر شده در: فصلنامه مهندسی جوش، شماره 43


انواع ترک گرم در جوش

نویسنده: رضا کلانتریان، اسلام رنجبرنوده

منتشر شده در: فصلنامه مهندسی جوش، شماره 42


الکترودهای تنگستن تریوم دار

نویسنده: امیر حسینی کلورزی

منتشر شده در: فصلنامه صنایع مفتولی ایران ، شماره 18-20 بهار و تابستان 1388


آلیاژهای چدن پرکروم در رویه سختی

نویسنده: رضا کلانتریان، حمید امیدوار

منتشر شده در: فصلنامه مهندسی جوش، شماره 41