آموزش: برگزاری پنجمین دوره "انتخاب مواد بر مبنای کلید فولاد KS"

برگزاری پنجمین دوره "انتخاب مواد بر مبنای کلید فولاد KS"

مرکز آموزش موسسه گسترش علم و فن جوش در راستای برگزاری دوره های آموزشی تخصصی خود، پنجمین دوره "انتخاب مواد بر مبنای کلید فولاد" را برگزار نمود. این دوره با تدریس مهندس محمدرضا سلطان محمدی  و به مدت 24 ساعت برگزار گردید.

مشاهده تصاویر