آموزش: برگزاری دوازدهمین دوره " بازرسی جوش CWI " در موسسه گسترش علم و فن جوش

برگزاری دوازدهمین دوره " بازرسی جوش CWI " در موسسه گسترش علم و فن جوش

مرکز آموزش موسسه گسترش علم و فن جوش در راستای برگزاری دوره های آموزشی تخصصی خود، دوازدهمین دوره بازرسی جوش CWI را برگزار نمود. این دوره با تدریس مهندس امیر   حسینی کلورزی  و به مدت 80 ساعت برگزار گردید.

مشاهده تصاویر