آموزش: سمینار کاربردی HSE در جوشکاری و برشکاری فلزات

برگزاری  سمینار کاربردی HSE در جوشکاری و برشکاری فلزات

مرکز آموزش موسسه گسترش علم و فن جوش سمینار کاربردی تخصصی HSE در جوشکاری و برشکاری فلزات را برگزار می نماید.

این سمینار با تدریس آقای مهندس رضا کلانتریان به مدت8 ساعت  در تاریخ 14مردادماه 1395 برگزار می گردد.