آموزش: برگزاری پنجمین دوره "اصول جوشکاری خطوط لوله بر اساس API1104 " در شرکت پایانه های نفتی خارک

برگزاری پنجمین دوره "اصول جوشکاری خطوط لوله بر اساس API1104 " در شرکت پایانه های نفتی خارک

مرکز آموزش موسسه گسترش علم و فن جوش در راستای برگزاری دوره های آموزشی تخصصی، دوره آموزشی "اصول جوشکاری خطوط لوله بر اساس API1104 " را برگزار نمود.

این دوره با همکاری مرکز آموزش محمودآباد شرکت ملی نفت، در شرکت پایانه های نفتی خارک با تدریس آقای مهندس امیر حسینی کلورزی به مدت 16 ساعت  در تاریخ 21 و 22 آذر ماه 1394 برگزار گردید.