نمایشگاه جانبی سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی

تصاویری از حضور موسسه گسترش علم و فن جوش در نمایشگاه جانبی سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی در دانشگاه آزاد اسلامی کرج- 6 و 7 اسفند 1392

مشخصات آلبوم

Google +1