قبلی  1 2 3  بعدی

عنوان کتاب: تکنولوژی بازرسی جوش

 ترجمه و تالیف: سعیدرضا دادخواه-امیر دادخواه

مشاهده مشخصات کامل کتاب

عنوان کتاب: مقدمه ای بر طراحی اتصالات جوشکاری شده

تالیف: علیرضا برهمندپور

مشاهده مشخصات کامل کتاب

عنوان کتاب: خوردگی قطعات جوشکاری شده

تالیف: ابراهیم حشمت دهکردی، رسول سپهرزاد و محمد ابراهیم باجقلی

مشاهده مشخصات کامل کتاب

عنوان کتاب: اصول آزمون ذرات مغناطیسی

تالیف: دکتر ابراهیم حشمت دهکردی

مشاهده مشخصات کامل کتاب

عنوان کتاب: راهنمای تخصصی کاربردی تعمیر تجهیزات تحت فشار و لوله ها در دوره ی بهره برداری

تالیف: مهندس داریوش دانیالی

مشاهده مشخصات کامل کتاب

قبلی  1 2 3  بعدی