فرم درخواست اشتغال به کار

لطفا تمامی بندهای فرم را به دقت پر کنید


مشخصات فردی


سوابق تحصیلی


دوره های آموزشی طی شده


سوابق شغلی


فایل تصویری با کیفیت مناسب- حداکثر 300 کیلوبایت

:آدرس دفتر موسسه:
اهواز، پادادشهر، خیابان 10، جنب شهرداری منطقه یک، مجتمع تجاری هیراد، طبقه سوم، واحد 15
تلفن: 06135525882
دورنگار: 06135524850